• Ekologisia ratkaisuja
 • Naapuriapua
 • Omakotitalon ominaisuuksia kerrostalossa
 • Lapsiperheille arjen helpotusta
 • Asuntoja joita ei markkinoilta löydy
 • Osallistuminen ja vaikuttaminen
 • Erityistiloja ja jaettuja resursseja

Palvelumalli

RENTO -palvelu muodostuu valikoituneiden toimijoiden verkostopalveluna (arvoverkko). Verkostosta rakennuttaja löytää käyttäjälähtöisen hanketoteutuksen onnistumisen kannalta tärkeiden avaintoimijoiden palvelut kattavana kokonaisratkaisuna ryhmätymisestä aina yhteisövalmennukseen kuin ekologiseen rakentamiseen.

Palvelukokonaisuus rakentuu osista joista asiakas saa luotua kunkin hankkeen tärkeimpien tavoitteiden mukaisesti räätälöidyn oman RENTO -hanketoteustiiminsä. Palvelun perusosat varmistaa aina käyttäjälähtöisyyteen liittyvien yleisimpien haasteiden ratkaisemissa, mutta nostaa esille myös muita kestävän rakentamisen aiheita.

Palvelun hankeneuvonta mahdollistaa myös asiakkaan omien kumppaneiden joustavan mukaan tuomisen hankkeeseen.

RENTO verkosto2

RENTO -hankeneuvonta tarjoaa rakennuttamishankkeeseen

 • tukea ryhmien muodostamiseen ja ryhmäytymiseen sekä tavoitteiden määrittelyyn
 • ohjausta viestinnässä, vuorovaikutuksessa ja päätöksenteossa
 • apua kiinnostavien tonttien etsinnässä
 • yhteyksiä asunto- ja asumispalvelujen tarjoajiin, palvelu operaattoreihin,  rakennuttajiin ja sijoittajiin

 

RENTO  -arkkitehti / -pääsuunnittelija

 • toteuttaa hankeneuvonnan tuloksena syntyneeseen käyttäjätietoon pohjautuen hankeluonnokset ja -suunnitelman

 

RENTO -rakennuttamispalvelut käsittää projektinjohdon ja on hankkeen varsinainen työrukkanen joka

 • toteuttaa hankkeen rakennuttajan lukuun
 • valvoo rakennuttajan etua
 • valmistelee päätösesitykset aikataulussa etenevään päätöksentekoon
 • kilpailuttaa ja hankkii sen tarvitsemat palvelut

 

RENTO -palvelumallin ensisijaiseksi rakennustavaksi on valittu ekologinen puurakentaminen, mikä samalla tuo selkeyttä rakennuttamishankkeen läpivientiin sekä mahdollistaa paremman käyttäjälähtöisyyden toteuttamisen. Teolliseen puurakentamiseen perustuvassa asuntotuotannossa mahdollistuu myös asukkaan oman asunnon yksilöinti helpolla ja mukavalla tavalla tarkoitukseen luotuja suunnittelutyökaluja hyödyntäen.   >>> massaräätälöinti demo

Palvelu pyrkii saattamaan yhteen asunnontarvitsijat sekä tontit ja rakennuttajat, samalla huomioiden laajasti kestävän rakentamisen arvot; kohtuuhintainen asuminen, vaikuttaminen, yhteisöllisyys, ekologisuus.

 

 

 

KÄYTTÄJÄLÄHTÖISESTI SUUNNITELTU JA ASUKKAAN ITSENSÄ YKSILÖIMÄ ASUNTO SEKÄ YHTEISÖLLISYYTTÄ TUKEVA ASUINYMPÄRISTÖ