• Ekologisia ratkaisuja
  • Naapuriapua
  • Omakotitalon ominaisuuksia kerrostalossa
  • Lapsiperheille arjen helpotusta
  • Asuntoja joita ei markkinoilta löydy
  • Osallistuminen ja vaikuttaminen
  • Erityistiloja ja jaettuja resursseja

Ryhmärakennuttaminen

Ryhmärakennuttaminen on uudenlainen tapa hankkia asunto omakustannushintaan  ( = tonttikustannus, liittymismaksut, hankekehitys-, suunnittelu- ja rakennuskustannus).              Se on asunnonhankintatapa, jossa asukkaat toimivat perustettavan asunto-osakeyhtiön perustajaosakkaina. Asunto-osakeyhtiö suunnitteluttaa ja rakennuttaa asunnot ammattisuunnittelijoiden ja palkkaamansa projektijohtajan avulla. Projektinjohtaja toteuttaa hankkeen asukkaiden perustaman asunto-osakeyhtiön. Asukkaat voivat vaikuttaa asuntonsa suunnitteluun, laatutasoon ja kustannuksiin koko hankkeen suunnitteluvaiheen ajan.

Ryhmärakennuttamisella saadaan aikaan säästöjä kustannuksissa, kun voittoa tavoitteleva rakennuttaja jää pois ja samalla tuotetaan asukkaiden todellisia tarpeita sekä toiveita vastaavia asuntoja. Halutessaan asukkaat voivat sisällyttää hankkeeseen lisäksi yhteisöllisiä, ekologisia, tms. erityistavoitteita. Yksityisille henkilöille ryhmärakennuttaminen on myös tehokas keino vastata kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden asumista ja rakentamista koskeviin haasteisiin. Ryhmärakennuttamalla toteutetut yhteisölliset talot sopivat erittäin hyvin myös erityisryhmien kuten ikäihmisten asumiseen.

RENTO –palvelu tuo rakennuttavalle ryhmälle kaikki hankkeen onnistuneeseen läpiviemiseen tarvittavat tekijät ja mahdollistaa rakennuttamiseen liittyvien tavoitteiden toteutumisen turvallisesti ja helposti.

Rento -palvelun hankeneuvonta on ryhmän ja ryhmän palkkaaman projektijohtajan apuna koko hankkeen ajan. Hankeneuvonnan tärkein tehtävä on asukastarpeiden määrittely, mutta se myös auttaa osallisia ryhmäprosessitaitojen kehittämisessä ja ryhmäpäätösten tueksi tarvittavan materiaalin ja tiedon tuottaminen. Hankeneuvoja vie johdonmukaisesti ryhmää eteenpäin ryhmäpäätösten teossa sekä toimii ryhmän tulkkina arkkitehdin ja projektinjohtajan suuntaan.

Arkkitehti/pääsuunnittelija saa hankeneuvonnan tuloksena syntyneet tiedot ryhmän asumistarpeita ja tuottaa tämän pohjalta hankeluonnokset ja -suunnitelmat rakennuttavan ryhmän hyväksyttäväksi.

Projektijohtaja on ryhmän palkkaama rakennuttamisen ammattilainen joka on rakentamisvaiheen varsinainen toimeenpaneva osapuoli. Yhteistyössä hankeneuvonnan kanssa projektinjohtaja huolehtii ryhmäpäätösten oikea-aikaisesta syntymisestä hankkeen eri vaiheissa. Rakennuttamispalveluiden keskeinen sisältö muodostuu hankkeen toteuttamisedellytysten selvittämisestä ja varmistamisesta, hankkeen organisoinnista, kustannus- ja rahoitussuunnitelman ja hankkeen aikataulun laatimisesta, lopputuotteen suunnittelun ja rakentamisen järjestämisestä, seurannasta ja valvonnasta.

Palvelumallin ensisijaiseksi rakentamisen toteutustavaksi on valittu tilaelementtirakentaminen, mikä tuo selkeyttä sekä kustannustehokkuutta läpi koko rakennuttamishankkeen ja mahdollistaa paremman käyttäjälähtöisyyteen keskittymisen.