• Ekologisia ratkaisuja
  • Naapuriapua
  • Omakotitalon ominaisuuksia kerrostalossa
  • Lapsiperheille arjen helpotusta
  • Asuntoja joita ei markkinoilta löydy
  • Osallistuminen ja vaikuttaminen
  • Erityistiloja ja jaettuja resursseja

Jos ihmiset ovat erilaisia, miksi asunnot ovat samanlaisia?

Koska rakennuttaja ei tunne asiakastaan ja suurien investointien vuoksi ei voi ottaa riskejä, asuntoja rakennetaan hypoteettiselle keskimääräiselle asukkaalle.

Rento –palvelu kääntää prosessin toisinpäin. Se kysyy ensin asukkaalta, että mitä tämä haluaa ja kokoaa yhteen ihmiset joilla samat tarpeet ja arvot.

Yhdessä ihmisten on mahdollista saada haluamansa. Rakennuttaja uskaltaa rakentaa erilaista, koska sitoutuneet asukkaat ovat valmiina ennen rakentamista.

Mikä on Rento?

RENTO  on käyttäjälähtöisen rakennuttamisen palvelumalli joka auttaa tavoiteltaessa kestävän kehityksen mukaista kohtuuhintaista, ekologisempaa, laadukkaampaa ja paremmin asukkaiden tarpeita vastaavaa muonipuolista asuntotuotantoa ja kaupukiympäristöä.

Palvelu auttaa kohtuuhintaiseen asumiseen pyrkivien hankkeiden toteuttamista, lisää asukkaiden osallistumismahdollisuutta oman asumisen ratkaisuihin ja luo edellytyksiä yhteisöllisyyden syntymiseen asumisessa. Palvelumalli huomioi myös vihreän rakentamisen tuoden tarjolle teolliseen puurakentamiseen perustuvan tilaelementtiratkaisun.

Palvelu on suunnattu niin ryhmärakennuttajille kuin myös muille käyttäjälähtöisyydestä  ja kestävän rakentamisen ratkaisuista kiinnostuneille toimijoille; kunnat/kaupungit, yleishyödylliset rakennuttajat, asumispalvelujen tarjoajat, rakennuttajakonsultit, rakennusliikkeet.

Hyödyt

ryhmarakennuttaminen2
Ryhmärakennuttaminen

RENTO -palvelumalli tuo rakennuttavalle ryhmälle kaikki hankkeen onnistuneeseen läpiviemiseen tarvittavat tekijät ja mahdollistaa rakennuttamiseen liittyvien tavoitteiden toteutumisen turvallisesti ja helposti.

kaavoitussuunnitelma
Rakennuttajat

Käyttäjälähtöinen rakennuttaminen mahdollistaa rakennuttajille ja kiinteistökehittäjille mm. myynti- ja rahoitusriskin pienentämisen jo alusta asti hankkeeseen sitoutuneiden asiakkaiden kautta.

Tilaelementtirakentamisessa voidaan tehokkaasti hyödyntää nykyaikaisia massaräätälöinti työkaluja joilla lisätään asiakkaan aikaista sitoutumista hankkeeseen ja vältytään raskaalta asukasmuutos prosessilta.

taajama
Kunnat ja kaupungit

RENTO -palvelu tarjoaa monipuolisen välineen asumiseen ja rakentamiseen liittyviin kestävän kehityksen haasteisiin; kohtuuhintaisuus, osallistaminen, yhteisöllisyys, ekologisuus. Se voi toimia vetovoimatekijänä kohdennetuille asukas ryhmille ja luo positiivista kuvaa dynaamisesta ja ideointiin kykenevästä asuinkunnasta.

Yksilöity asunto ja yhteisöllisyyttä tukeva asuinympäristö