• Ekologisia ratkaisuja
  • Naapuriapua
  • Omakotitalon ominaisuuksia kerrostalossa
  • Lapsiperheille arjen helpotusta
  • Asuntoja joita ei markkinoilta löydy
  • Osallistuminen ja vaikuttaminen
  • Erityistiloja ja jaettuja resursseja

Rakennuttajat

Käyttäjälähtöinen rakennuttaminen mahdollistaa rakennuttajille ja kiinteistökehittäjille mm. myynti- ja rahoitusriskin pienentämisen hankkeeseen jo alusta asti sitoutuneiden asiakkaiden kautta.

RENTO –palvelun ekologisessa, teolliseen puurakentamiseen perustuvassa tilaelementtirakentamisessa voidaan tehokkaasti hyödyntää massaräätälöinti työkaluja, joilla mahdollistaa asukkaan itsenäisen asunnon yksilöinnin helpolla ja hauskalla tavalla. Näin lisätään asiakkaan aikaista sitoutumista hankkeeseen ja vältytään raskaalta asukasmuutos prosessilta   >>> massaräätälöinti demo

Tuetussa asuntotuotannossa voidaan hyödyntää ryhmärakennuttamisen käytäntöjä. Kunnat ja yleishyödylliset asumispalvelujen tuottajat voivat tuottaa sekä vuokra-, asumisoikeus- että omistusasuntoja ottamalla asukkaat mukaan rakennuttamisprosessiin jo varhaisessa vaiheessa.