• Ekologisia ratkaisuja
  • Naapuriapua
  • Omakotitalon ominaisuuksia kerrostalossa
  • Lapsiperheille arjen helpotusta
  • Asuntoja joita ei markkinoilta löydy
  • Osallistuminen ja vaikuttaminen
  • Erityistiloja ja jaettuja resursseja

Hyödyt

 


ryhmarakennuttaminen2
Ryhmärakennuttaminen

RENTO -palvelumalli tuo rakennuttavalle ryhmälle kaikki hankkeen onnistuneeseen läpiviemiseen tarvittavat tekijät ja mahdollistaa rakennuttamiseen liittyvien tavoitteiden toteutumisen turvallisesti ja helposti.

kaavoitussuunnitelma
Rakennuttajat

Käyttäjälähtöinen rakennuttaminen mahdollistaa rakennuttajille ja kiinteistökehittäjille mm. myynti- ja rahoitusriskin pienentämisen jo alusta asti hankkeeseen sitoutuneiden asiakkaiden kautta.

Tilaelementtirakentamisessa voidaan tehokkaasti hyödyntää nykyaikaisia massaräätälöinti työkaluja joilla lisätään asiakkaan aikaista sitoutumista hankkeeseen ja vältytään raskaalta asukasmuutos prosessilta.

taajama
Kunnat ja kaupungit

RENTO -palvelu tarjoaa monipuolisen välineen asumiseen ja rakentamiseen liittyviin kestävän kehityksen haasteisiin; kohtuuhintaisuus, osallistaminen, yhteisöllisyys, ekologisuus. Se voi toimia vetovoimatekijänä kohdennetuille asukas ryhmille ja luo positiivista kuvaa dynaamisesta ja ideointiin kykenevästä asuinkunnasta.